Administraties koppelen aan Continuous
Continuous Auditor – ThinkVision
Ontwikkeld door Think Vision

Geschikt voor KING Versies
Ontwikkelaar
john.kuijn@think-vision.nl
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

Continuous Auditor – ThinkVision

Administraties koppelen aan Continuous

ThinkVision levert praktische en oplossingsgerichte trainingen en adviezen aan accountants, accountantskantoren en financiële instellingen. Dit doen zij door het ontwikkelen en implementeren van controle- en samenstelcontent, het geven van (in-house) trainingen en het uitvoeren van diverse Interim Management opdrachten. Voor de controle- en samenstelcontent werken zij samen met Tom Koning van Cygnus Atratus. Bij al haar diensten stellen zij het ‘zelf nadenken’ centraal, waardoor de professioneel kritische houding bij uw organisatie en uw medewerkers weer opbloeit. Standaard checklisten zijn in de content dan ook niet te vinden. Wat vind je wel? Een juiste mix van open en gesloten vragen ten behoeve van de aansturing van de werkzaamheden.ThinkVision wordt gerund door John Kuijn en Rens Smit. Sinds 2010 leveren zij meerwaarde voor organisaties door ‘het denken’ centraal te stellen en hierdoor de professioneel kritische houding van organisaties en haar medewerkers weer te laten floreren.
 

Over de koppeling met Continuous Auditor

De Continuous Auditor haalt ruwe informatie op uit iMUIS Online, normaliseert deze en laat daar vervolgens normaliserende algoritmes op los. Het doel van de koppeling is het bieden van een correcte verwerking van de administratie en daarnaast het automatisch vullen van het elektronisch dossier. Hierdoor blijven er minimale werkzaamheden over voor het opstellen van de jaarrekening. Door het gebruik van de Continuous Auditor heb je als accountant altijd real-time cijfermateriaal beschikbaar. De algoritmes houden bij welke administraties aandacht verdienen. Zo ontvang je een melding als er bijvoorbeeld documenten ontbreken of als ontwikkelingen wel of niet passen binnen de verwachting en trends van een organisatie.

Het activeren van de koppeling

De koppeling is ontwikkeld door ThinkVision. Daarom adviseren wij je bij vragen contact op te nemen met ThinkVision. Uiteraard kun je voor overige technische ondersteuning contact opnemen met onze deskundige supportmedewerkers. Het activeren van de koppeling is alleen mogelijk indien je een abonnement hebt afgesloten op de module iMUIS Online Cloudswitch. In het programma Mijn Gegevens/Abonnement kun je controleren of deze module geactiveerd is (via menu-optie Beheer). Via de onderstaande stappen kun je de koppeling activeren.
 

Stap 1. Login in iMUIS Online en open de administratie welke je wilt koppelen met Continious Auditor.
Stap 2. Klik op MUIS Apps (rechtsboven).
Stap 3. Zoek de app ThinkVision en klik in het kader.
Stap 4. Klik op de groene button Activeer deze app.
Stap 5. iMUIS Online genereert een omgevingscode.
Stap 6. Kopieer deze omgevingscode en geef dit door aan ThinkVision.
Stap 7. De koppeling is geactiveerd.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙